Mehmet Özturan

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Yenilenme Döneminde Mantık
8-10. yüzyıllarda Aristoteles’in Organon külliyatının Arapça çevirileri ile teşekkül eden İslam mantık literatürü, bu külliyat üzerine yapılan yorumlarla devam eder. İslam mantığının ...