Mehmet Gel

Hakkında

Mehmet Gel, Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda (2001), Yüksek Lisans (2004) ve Doktora eğitimini (2010) ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda tamamladı.  Yüksek lisans tezi olarak “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Fakihler ve Tursun Fakih”, doktora tezi olarak ise “Şeyhülislâm Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi ve Fikirleri” konusunu çalıştı. Halen Osmanlı düşünce tarihi alanındaki çalışmalarını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde sürdürmektedir.  

Katkıda bulunduğu maddeler

Saçaklızâde
XVIII. yüzyılda yaşamış önemli bir Osmanlı âlimi olan Saçaklızâde Mehmed Efendi, 1070-1080/1660-1670 yılları arasında Maraş’ta doğmuş; çok çeşitli alanlarda pek çok eser telif etmiş ve pek çok esere şerh ve haşiye yazmıştır...