Mehmet Arıkan

Hakkında

Mehmet Arıkan, lisans eğitimini 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Halen Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Öklid geometrisi ve tarihsel süreçteki gelişimi, İslam medeniyetinde matematik bilimler, Selçuklu-Osmanlı dönemleri teorik bilimleri ve İslam yazma eser kültürü üzerine araştırmalar yapmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

İmâdüddîn el-Kâşî
Matematik ve dil alanlarındaki eserleriyle öne çıkan çok yönlü alim ve kadı olan İmâdüddîn el-Kâşî'nin matematik tarihi açısından önemi onun el-Lübâb fi’l-Hisâb adlı eserinde ortaya koyduğu yaklaşımdır...
Taşköprülüzâde
Çok yönlü Osmanlı alimi olan Taşköprülüzâde ilim zihniyeti itibariyle, Davûd Kayserî'yle başlayıp Mollâ Fenârî'yle yerleşen irfânî - kelâmî çizgi ile Ali Kuşçu ve arkadaşları tarafından İstanbul'un fethinden sonra yeniden tanzim edilen Osmanlı ilim anlayışındaki riyâzî - kelâmî çizgiyi şahsında birleştirir...