Mehmet Tıraşcı

Hakkında

1983, Ankara doğumludur. İlkokuldan sonra iki yıl Kur’an Kursu eğitimi almış ve akabinde Ankara Hacı Bayram İmam Hatip Lisesi’nin orta ve lise kısımlarını bitirmiştir. 2004 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanmış ve lisans eğitimi yıllarında mûsikî çalışmalarına başlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2010 yılında Ruhi Kalender’in Hayatı, Eserleri ve Mûsikî Hakkındaki Görüşleri isimli tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki " Keşfü’l-Hümûm ve’l-Kürab fî Şerhi Âleti’t-Tarab İsimli Anonim Mûsikî Eseri (Edisyon Kritik ve İnceleme)" isimli doktora çalışması ile Temmuz 2013'te doktor unvanı almıştır. 2017 yılında Türk Din Mûsikîsi Doçenti olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde dört yıl imam-hatip olarak görev yaptıktan sonra, 2010 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır. 2012 ve 2018 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevde bulunmuştur. 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı’na öğretim üyesi kadrosuna atanmış olup halen burada çalışmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Ali Nutkî Dede
Ahmed Efendi’nin oğlu Ebubekir Efendi olup Kütahya’nın Köprüviran köyündendir. Tavşanlı ve Kütahya Mevlevîhâneleri ile Konya Âsitânesi’nde yetişmiş, Küçek Mehmed Dede’den sonra Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi olmuştur...