Mansur Koçinkağ

Hakkında

Mansur Koçinkağ, 2009 yılında Ankara Univ.’de mezun olup 2011 yılında Marmara Univ. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İlk Dönemde Sünnet ve Haber-i Vahidle İlgili Tartışmalar” adlı yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2014-2015 tarihinde Ürdün’ün The World Islamic Sciences and Education Universitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapan Koçinkağ, 2017 yılında İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Re'y ve Hadis: Fıkıh düşüncesinde İlk Yöntemsel Ayrışmanın Edebî Kaynaklarına Dair Bir Analiz” adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. Kendisi 2017 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite’sinde İslam Hukuku Anabilim dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmakta ve 2019’dan beri Oxford Üniversitesi’nde academic visitor olarak araştırmalarda bulunmaktadır. Erken Dönem İslam Hukuk Düşüncesinde Re’y ve Hadis ve İslam Hukuk Metodolojisi (Beyzavi Örneği) gibi kitapları olan Koçinkağ’ın ulusal ve uluslararası pek çok makalesi ve çalışması bulunmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Ebû İshâk eş-Şîrâzî
1003'te Şîraz’ın güneyindeki Fîrûzâbâd beldesinde doğan Ebû İshak eş-Şîrâzî, Şâfiî fakihidir.
Sem‘ânî
Rivayetleri, hikâyeleri, nükteleri ve şiirleri ezbere bilen Sem‘ânî’nin vaaz ve sohbette yetkin olduğu belirtilmiştir. Bir müddet Nîşâbûr’da kaldıktan sonra 479’da (1086) tekrar memleketi Merv’e geri döndü ve Şâfiîlerin medresesinde ders vermeye başladı.
Bedahşî
Bedahşî’nin Nakşî şeyhi olup tasavvufta ve manevî dünyada yed-i tûla sahip olduğu aktarılır.
Şemseddîn el-İsfahânî
İsfahânî’nin, aklî ilimlerde uzman olduğu ve akranlarına üstünlük sağladığı, fakat fıkıh ve hadis alanında bu denli mahir olmadığı belirtilmiştir.