Metin Kayahan Özgül

Hakkında

30 Nîsan 1961’de Ankara’da doğdu. 1978’de girdiği Hacettepe Üniversitesi Sosyal Ve İdarî Bilimler (şimdiki Edebiyat) Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nden 26 Hazîran 1982’de mezun edildi. Bitirme tezi, Halid Fahri Ozansoy’un Eski Harfli Türkçe Şiir Kitapları Etrafında adını taşır. Aynı üniversitenin yeni kurulan Türkçe Derslerini Düzenleme Başkanlığı’nda okutman olarak çalışmağa başladı (1 Temmuz 1983). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrencisi oldu (7 Mart 1983) ve Sâmi Paşa-zâde Sezâyi’nin Küçük Şeyler’inde Fiktif Yapı konulu çalışmasıyle “bilim uzmanı” unvanı verildi (17 Eylûl 1984). Aynı yıl, aynı enstitüde doktora öğrencisi oldu (3 Ekim 1984); Hacettepe Üniversitesi’nde de okutmanlıktan ayrılıp lisans eğitimini tamamladığı bölüme araştırma görevlisi olarak girdi. 30 Mayıs 1988’de XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ başlıklı tezini vererek doktor oldu. Ertesi yıl, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne yardımcı doçent tâyin olundu (Temmuz 1989) ve hâlen bu görevini sürdürmektedir. 2003 yılında, Kandille İskandil adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nin “en iyi inceleme” ödülünü; Yürütme Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası Ortak Edebiyat Tarihi altprojesinin başkan yardımcısı olarak çalıştığı “Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi” ile de 2007 yılında Elginkan Vakfı’nın Türk Kültürü Araştırma Ödülü’nü almıştır.

Telif ve Tertip Ettiği Kitaplar:

1.   Halid Fahri Ozansoy, Hayatı Ve Eserleri, Ank., 1986, KTB y., 207 s.

2.   Hersekli Ârif Hikmet, Hayatı Ve Eserleri, Ank., 1987, KTB y., 183 s.

3.   Leskofçalı Galib, Hayatı Ve Eserleri, Ank., 1987, KTB y., 171 s.

4.   Hikâyeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek (müşterek), Ank., 1987, KTB y., 688 s.

5.   Yenişehirli Avni, Hayatı Ve Eserleri, Ank., 1990, KB y., 226 s.

6.   Ali Ekrem Bolayır’ın Hâtıraları, İst., 1991, KB y., 511 s.;

7.   2. bs., Hatıralar, Ank., 2007, Hece y., 429 s.; 3. bs., Ank., 2013, Kurgan Edebiyat y., 478 s.

8.   Türk Edebiyâtında Siyâsî Rûyâlar, Ank., 1993, Akçağ y., 272 s.; 2. bs., Ank., 2004, Hece y., 301 s.

9.   Ali Ekrem Bolayır’dan Suut Kemâl Yetkin’e Mektuplar, İst., 1996, Oğlak y., 132 s.; Ank., 2012, Kurgan Edebiyat y., 147 s.

10.                 Bîgâne Durmayın Âşinânıza-Müftüoğlu Ahmed Hikmet’in Mektup, Şiir Ve Günlükleri, İst., 1996, MEB y., 239 s.; Ank., 2015, Cümle Y.

11.                 Nahid Sırrı Örik’in Bütün Eserleri

 

Editörlüğünü Yaptığı Çalışmalar:

1.   Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. VII, Ank., 2006, AKM y.

2.   Bîgâne Durmayın Âşinânıza: Türkiye Edebiyatı Tarihine Bir Nazar, Bakû, 2009, Vektor Yayın Evi, 432 s.

3.   Türk Edebiyatı Tarihi, II C., Bakû, 2010, 610+656 s.

4.   Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış, C. I: Eski Türk Edebiyatı, Ank., 2013, Kurgan Edebiyat y., 323 s.; C. II: Yeni Türk Edebiyatı, Ank., 2013, Kurgan Edebiyat y., 636 s.

 

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Neyi, Nasıl Arıyoruz?
Arayış bilimin, sanatın ve felsefenin aslî vazîfesidir; lâkin nihaî maksadı değildir. Pax Ottomana’nın hüküm sürdüğü huzur ortamının mevcut arayışları da işte bu çerçevede ...