Mehmet Ali Büyükkara

Hakkında

 

Mehmet Ali Büyükkara İstanbul Fatih’te doğdu (1967). Kadıköy İmam Hatip Lisesi (1985) ve Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi mezunu (1990). Aynı üniversitede hadis bilim dalında yüksek lisans (1993), Edinburgh Üniversitesi’nde Şia tarihi üzerine doktora (1997) yaptı. Yurda dönüşünde çalıştığı Çanakkale Onsekiz Mart Ü. İlahiyat Fakültesi’nde doçentlik (2000) ve profesörlüğe (2006) yükseltildi. Dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009-2011 yılları arasında Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi’nde çalıştıktan sonra yeni kurulan İstanbul Şehir Ü. İslami İlimler Fakültesi’ne geçti. 2012 yılından bu yana Fakülte’nin idareciliğini yürütmektedir ve alanında dersler vermektedir. Çalışma alanları; klasik kelâm okulları, mezhepler, hususen Şiîlik ve Selefîlik, çağdaş İslami hareketler, din-siyaset ilişkileri gibi konulardır. 

Katkıda bulunduğu maddeler

Arayışlar Döneminde Meydan Okumalar ve Cevaplar
İslâm düşüncesinin inişli çıkışlı uzun safahatında XIX. yüzyıl yeni bir dönemin başlangıcına tekabül eder. 1798’de Fransızların Mısır’a saldırısıyla başlayan süreç, Hint alt kıtasının ...