Kübra Bilgin Tiryaki

Hakkında

Kübra Bilgin Tiryaki, 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri’nde “Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adûdiyye (Metin ve Değerlendirme)” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012-2019 yılları arasında İlke Vakfı’nda araştırmacı olarak çalıştı; çeşitli projelerin geliştirilme ve yürütülme aşamalarında görev aldı. 2013-2017 yılları arasında İlke-İlem ortaklığında ve Ömer Türker’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”nin koordinatör yardımcılığını yaptı. Proje kapsamında Ömer Türker ile birlikte İslam Ahlâk Literatürü Ekoller ve Problemler; M.Zahit Tiryaki ile İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri kitaplarının editörlüğünü yaptı; 15.Yüzyıldan Müellifi Meçhul Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adudiyye’nin tahkik ve tercümesini gerçekleştirdi. İlgi alanları arasında; İbn Sînâcı doğa felsefesi, oluş ve isti‘dâd teorisi, doğal bireyleşim sorunu ve ahlâk konuları bulunan Tiryaki, İstanbul Üniversitesi’nde “İbn Sînâ’nın Doğa Felsefesinde Kuvve ve İsti‘dâd” başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Mâverdî
X-XI. yüzyılda yaşamış, siyaset ve ahlâk teorisyeni, Şâfiî fakihi OLAN Maverdî, siyasi becerisi ile eş zamanlı olarak farklı yöneticiler arasında arabuluculuk vazifesi üstlenmiş ve siyasi figürlerin istişaresine önem verdiği bir kişi olmuştur...