İbrahim Bayram

Hakkında

2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversite bünyesinde İslâm Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine başladı, ancak birtakım sebeplerle ara verme durumunda kaldı. Bir süre Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yaptı. 2007 yılında tamamladığı yüksek lisans eğitimini takiben kelâm alanında başladığı doktorasını “Son Devir Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi’nin Dinî Düşüncesi” adlı teziyle bitirdi. 2015 yılında Kelâm ve İslam Mezhepleri Tarihi alanından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak giren yazar, 2019 yılında doçent oldu. Halen aynı kurumda görevini sürdürmekte olan yazarın “Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin Dini Düşüncesi” ve “Son Dönem Osmanlı Kelamcılarının Mucize Anlayışı” (2018) gibi eserleri bulunmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Mustafa Sabri Efendi
Mustafa Sabrî Efendi’nin temel sorunu kendi zamanındaki batılılaşma eğilimlerinin yarattığı tahribatlardır. Bu tahribatlar onun ilgisinin kelam ve fıkıh üzerinde yoğunlaşmasına sebep olmuştur...