Hüseyin Arı

Hakkında

1978 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Fatih İlkokulu'nda tamamladı. Ortaöğrenimini İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde; liseyi Zeytinburnu İmam-Hatip Lisesi'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2002 yılında mezun oldu.  Aynı sene Marmara Üniversitesi SBE İslam Hukuku Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışı dil bursunu kazanarak Kuveyt'e gitti. Orada iki dönem (10 ay) Arapça kursu gördü. 2007 yılında “Şam Müftüsü Mahmûd Hamza Efendi ve Cezaların İnfazına İlişkin Görüşleri” başlıklı tezini savunarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam-Hatip olarak göreve başladı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nden 2011 yılında mezun oldu. 2013 yılında Kurul Uzman Yardımcılığı’na; 2016 yılında da “Çağdaş Sorunlarla İlgili Fetvaları Bağlamında Hindistan Alimler Birliği/Mecmeu'l-Fıkh el-Hindî'nin İfta Usulü” başlıklı uzmanlık teziyle Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı’na atandı. Marmara Üniversitesi SBE İslam Hukuku Bilim Dalı'nda Caʻferî usulünde aklî delil konusunda doktora çalışmasına devam eden Hüseyin Arı evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça ve orta derecede İngilizce bilmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Şerîf el-Murtaza
İmâmiyye mezhebinin usûlî ekolü Şerîf el-Murtazâ ile zirveye ulaşmıştır. Kum hadisçilerine karşı Şeyh Müfid’le başlayan itiraz hareketi Murtazâ ile birlikte daha ileri safhaya taşınmıştır...
Şeyh Müfîd
Şeyh Müfîd, İmâmiyye mezhebinde rivayete dayalı olarak geliştirilen inanç ve fıkıh anlayışını, Bağdat Mu‘tezilesi’nden de etkilenerek rasyonel düşünceye dayalı kelam ve fıkıh sistemine dönüştüren en önemli isimlerinden biridir...
Muhammed Bâkır Vahîd el-Bihbehânî
Bihbehânî’nin hem anne hem de baba tarafından ilimle meşgul bir aileye mensup olması onun ilmî bir ortam ve çevrede büyümesine vesile oldu. Bihbehânî’nin babası Molla Muhammed Ekmel, Şiî ulemanın önde gelen isimlerinden olan ve yaşadığı dönemde İran'ın dinî hayatında etkili olan meşhur muhaddis Molla Muhammed Bakır el-Meclisî’nin talebelerindendi.
Ebû Ca‘fer et-Tûsî
Tûsî, kelamdan fıkha, hadis ilminden rical ilmine kadar İslâmî ilimlerin çeşitli dallarında kaleme aldığı eserleriyle Caʻferiyye mezhebinin köşe taşlarından biri olmuştur. Mezhebin kelam ve usûl teorilerinin geliştirilmesinde diğer hocaları Müfid ve Murtazâ ile birlikte en büyük paya sahibi olmuştur.