Hümeyra Özturan

Hakkında

Lisans öğrenimini 2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. 2008 yılında, "Küresel Ahlâk Düşüncesi" başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı sene Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde doktora öğrenimine başladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2010-2011 öğretim yılında bir yıl süreyle ABD'de Yale Üniversitesi Graeco-Arabic Studies Bölümü'nde ziyaretçi öğrenci olarak bulundu. "Aristoteles ve Fârâbî'de Ahlâkın Kaynağı Problemi" başlıklı doktora tezini 2013 yılında tamamladı. Doktora tezi, Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Fârâbî'de Ahlâkın Kaynağı başlığıyla kitap olarak yayınlanarak (Klasik Yayınları)  2014 Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri'nde mansiyon kazandı. 2015-2016 öğretim yılında, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Harvard Üniversitesi Near Eastern Languages and Civilizations Bölümü’nde doktora sonrası misafir araştırmacı olarak bulundu ve burada “Klasik Dönem İslâm Ahlâk Felsefesinin Antik Yunan Kaynakları” başlıklı projesini tamamladı. Çalışmaları; Antikçağ ahlâk felsefesi, İslâm ahlâk felsefesi, Antikçağ ahlâk felsefesinin İslâm dünyasına intikali ve etkileri, modern ahlâk teorileri ve Yunanca-Arapça tercüme dönemi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Klasik Dönem Meşşâî Felsefede Ahlâk
Girişİslâm ahlâk düşüncesinin tarihsel anlatımı, şüphesiz İslâm’ın doğuşuyla başlatılmalıdır. Her ne kadar İslâm’ın doğuşunun hemen akabinde Câhiliyye değerleri ve kavramlarının ...