Hanife Sümeyye Taşdelen

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Belh
Kadim Horasan bölgesinin Merv’den sonra ana vilayetlerinden ikincisi Belh şehridir. Belh, Afganistan-Özbekistan sınırındaki Amu Derya nehrinin 74 km güneyinde bulunan Kûhibaba Dağı’nın eteğinde ve şimdi ona karışmayan Dehas Irmağı’nın üzerinde kurulmuştur...
Batîha
Batiha, Güney Irak\'ta Kufe,Vasıt ve Basra şehirlerinin arasında bulunan bataklık bölgedir. Asur çivi yazılı metinlerinden anlaşıldığına göre Güney Mezopotamya çok eski devirlerden itibaren bataklık bir alan olarak anılmaktadır. Metinlerde \"agamme\"(bataklık) ve \"apparate\"(kamışlık) terimleri bölgeyi tanımlarken kullanılmıştır...
Kırşehir
Nevşehir, Yozgat, Niğde, Aksaray, Ankara ve Kırıkkale illeriyle komşu olan Kırşehir’e tarih boyunca değişik uygarlıklar tarafından farklı isimler verilmiştir. Kırşehir isminin ise Selçuklular zamanında verildiği anlaşılmaktadır. Cumhuriyet'ten sonra da Kırşehir ismi kullanılmaya devam edilmiştir.