Hacı Mehmet Günay

Hakkında

 

1966’da Giresun/Doğankent’te doğdu. 1984’te Giresun İmam Hatip Lisesini, 1988’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında; “Cemalettin el-Kasimi ve Fıkhi Görüşleri” adlı teziyle yüksek lisansını 1991, “İslam Hukukunda Kamu Malları” başlıklı teziyle doktorasını (1997) tamamladı.

1993 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1998’de Yardımcı Doçent oldu. 2003’te doçent, 2009’da da Profesör unvanını aldı. Dilini geliştirmek ve çeşitli araştırmalarda bulunmak üzere iki yıl Suriye’de kalmış, iki yıl da misafir öğretim üyesi olarak Bulgaristan Sofya İslam Enstitüsü’nde çalışmıştır. 2018-2020 eğitim öğretim dönemleri itibariyle Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İslam hukuku, vakıf hukuku, biyoetik, İslam ekonomisi ve finansı ile Bulgaristan Türklerinin dini yönetimi ve kurumları konularında kitap ve makale formatında birçok bilimsel yayını bulunmaktadır. 12 Aralık 2019 tarihi itibariyle Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir. 2011-2017 yılları arasında iki dönem Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yürüten Günay evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

İbnü'l-Mugallis
Irak fakihi olarak adlandırılan İbnü’l-Mugallis’in kendi döneminde Zâhirî mezhebinin en büyük otoritesi kabul edildiğini ve bu mezhebin gelişip yayılmasında önemli rolü olduğunu bildirmektedir.
Cemaleddin el-Kasımî
Kâsimî’nin ilmî kişiliği ile ilgili değerlendirmelerde, selefilerin karakteristik özelliği olan ıslahçı yön bilhassa vurgulanır. Kendisini yakından tanıyan kimi müelliflerin onu “muslih, müceddid” gibi unvanlarla andıkları görülür.