Habil Sağlam

Hakkında

1990 yılında Tokat’ta doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Master eğitimini École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) Dil ve Sanatlar bölümünde “Yahya Kemal’de İstanbul Manzarası” konulu teziyle tamamladı. Doktora çalışmalarını Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) bünyesinde sürdürmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Ahmet Mithat Efendi
Gazeteci, roman ve hikâye yazarı olan Ahmet Mihtah Efendi Tanzimat döneminin en önemli aydınlarından birisidir. Türk romanına getirdiği yeniliklerin yanında fikirleriyle de Tanzimat yazarları arasında müstesna bir yere sahiptir...
Şemseddin Sami
Roman ve oyun yazarlığının yanı sıra gazetecilik, sözlükçülük, ansiklopedi yazarlığı gibi birbirinden farklı birçok alanda verdiği eserlerle Tanzimat sonrası Osmanlı kültür tarihinin öne çıkan aydınlarından olan Şemseddin Sami’nin çalışmalarının bir bölümü hâlen başucu kaynağı olma özelliğini sürdürmektedir.
Tevfik Fikret
Türk edebiyatındaki modernleşme atılımının en kritik evrelerinden birisini teşkil eden Servet-i Fünûn döneminin belirleyici isimleri arasında yer alan Tevfik Fikret, gerek hümanist dünya görüşüne olan bağlılığı, gerekse akıl ile hissiyatları telif eden estetik duyarlılığıyla hem kendisinden önceki edebiyatçılara göre hem de çağdaşları arasında özgün bir edebi kişiliğe sahiptir.
Yahya Kemal
Şiirde mısra mükemmelliğini önceleyen Yahya Kemal’in şiiri “deruni ahenk” şeklinde ifade ettiği bir musiki hassasiyetine dayanır. Klasik şiirin nazım şekli olan aruzdan tevarüs eden bu işitsel kaygıya, modern şiire has bir görsel tasvir çabası eşlik eder...