Emine Güzel

Hakkında

Doç. Dr. Emine Güzel, Elazığlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Elâzığ’da, lisansını Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü-Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, aynı alanda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise doktorasını tamamlamıştır. 2010-2018 yıllarında farklı illerde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak görev yapmış, 2018’de İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır.

İslam mimarisi ve Osmanlı dönemi mezar taşları üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Harput’ta Dini Mimari, Osmanlı Dönemi Mezar Taşlarında Serpuş Biçimleri ve Malatya Sancaktar Mezarlığı’nda Osmanlı Dönemi Mezar Taşları adlı üç kitabı bulunan Emine Güzel’in farklı kitaplarda ve dergilerde yayımlanmış kitap bölümleri ve makaleleri ile birçok sempozyum ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Güzel, halen İnönü Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Mezarlık
Arapça’da ölünün gömüldüğü yeri ifade eden “kabr” kelimesinin Türkçedeki karşılığı olan ve ziyaret edilen yer anlamına gelen "mezârın bulunduğu yer demektir. Mezarlığın eş anlamlısı olarak Arapça’da makber, Farsça’da kabristân, gûristân kelimeleri kullanılır.