Ahmet Çakır

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Alişah b. Hacı Büke
Alişah’ın daha çok Urmevî’den etkilendiği anlaşılmıştır. Özellikle Urmevî’nin 17’li ses sistemini olduğu gibi almış ve buna bağlı konuları bu sistem üzerinden anlatarak bunu geliştirmeye çalışmıştır. Yine bu sistemle bağlantılı olan Urmevî’nin 88 makamsal dizi sayını 133’e çıkararak arayışlarına devam etmiştir. Ayrıca bu dizilere ilave olarak üç mürekkeb dizi tertibini vererek günümüze mürekkep makam dizisi oluşturma yöntemi konusunda öncülük etmiştir.