Abdullah Kahraman

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Tarsûsî Mehmed Efendi
Fıkıh, fıkıh usûlü, hadis, tefsir ve kelâm yanında mantık, Arap dili ve astronomiyle de ilgilendi.
Büyük Ali Haydar Efendi
Ali Haydar Efendi Osmanlı Devleti’nin I. Meşrutiyet döneminde yaşamış bir âlim ve idarecidir. O, daha çok âlim yönüyle ve özellikle Mekteb-i Hukuk’ta verdiği Usûl-i fıkıh dersleri ve bu derslere ait olup daha sonra kitaplaştırılan notları ile meşhur olsa da onun eğitimciliği ve eğitim meselelerine olan katkısı görmezlikten gelinemeyecek kadar önemli ve büyüktür.
Yusuf el-Karadâvî
Yusuf el-Karadâvî her ne kadar fıkıh ve davet alanında kolaylıktan yana, gelişim ve değişim taraftarı olsa da akide ve usûl (fıkıh, tefsir ve hadis usûlü) alanlarında gelenek yanlısıdır.