Abdullah Çakmak

Hakkında

1985’te Bursa'da doğdu. Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2008’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2010’da memuriyete başladığı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde uzman olarak dört yıl görev yaptı. 2014’te Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda “Osmanlı Kudüs’ünde Devlet ve Toplum (1798-1841)” başlıklı doktora çalışmasını 2019’da tamamladı. Bu çalışması İlem Yayınlarından‚ 19. Yüzyılın Başlarında Kudüs ismiyle yayımlandı. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi'nde doçent doktor olarak görev yapmaktadır. İslâm medeniyeti kapsamında vakıflar, kutsal mekânlar ve hac organizasyonuna ilişkin birçok akademik çalışması bulunmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Kudüs
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm tarafından kutsal kabul edilen Kudüs şehrinin geçmişi bu dinlerin öncesine kadar uzanmaktadır. Kenti inşa eden ve burada hâkimiyet kurduğu bilinen ilk millet Kenanîlerin bir kolu olan Yebûsîlerdir.