Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) Kitabu'l-Levâmi' fi'l-mantık

M. 1283
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümü konu alan ve tasnif açısından İbn Sinâ'nın el-İşârât'ıyla benzerlik gösteren önemli feslefe eseri Metâliʿu’l-envâr'ın mantık kısmının müellif tarafından yapılmış muhtasarıdır.

Yazma Nüshası:

Ayasofya nr. 2569.