Sedîdüddîn es-Simnânî (ö. ?), Şerhu'l-Kasîdeti'l-ayniyye

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir.


Yazma Nüshaları:

Tahran-Meclis nr. 3948; Tahran-Mehdevî nr. 592-22; Kum-Mar'aşî nr. 9920-3, nr. 12411-7; Tahran-Meclis nr. 84/3-Tabâtabâî.