Saîd es-Semmânî (ö. 1031/1622), Şerhu'l-Kasîdeti'l-ayniyye

M. 1622
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir.


Yazma Nüshaları:

Millet YEK., Ali Emiri Arabi nr. 4342, nr. 4354.