[Meçhul] (ö. 8/14. Yy.), Şerhu'l-Kasîdeti'l-ayniyye bi'l-Fârisiyye

M. 1305
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir.


Yazma Nüshaları:

Tahran-Edebiyyat nr. 70/4-ج.