Abdullah b. Abdurrahman es-Sûfî (ö. ?), Şerhu'l-Kasîdeti'l-ayniyye

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir.


Yazma nüshaları:

Tahran-Mehdevî nr. 475-2.