[Meçhul] (11/17. Yy.), Mi’yâru’l-efkâr fî Şerhi Metâliʿi’l-envâr

M. 0000
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümden oluşan Metâliʿu’l-envâr adlı eserinin mantık bölümü üzerine yazılmış bir şerhdir. Müellifi tespit edilemeyen bu eserin hicrî on birinci asırda yapılmış bir istinsahı mevcut olup, eserin varlığına dair bilgiye bu nüshadan hareketle ulaşılmıştır.


Mustafa Dirâyetî, FENHA, XXX, s. 565

Yazma Nüshaları:

Koçân-Medrese-i Avziyye nr. 3.