İbnü’l-İbrî (ö. 685/1286), İbnü’l-İbrî (ö. 685/1286)

M. 1286
- A +

İbn Sînâ'nın (428/1037) mantık, fizik ve metafizik olmak üzere üç bölüm üzerine tasnif edilmiş muhtasar felsefe eseri olan Uyûnü'l-hikme'nin İbnü'l-İbrî tarafından Süryânîce'ye yapılmış tercümesidir.

ABDÜLKERİM ÖZAYDIN, "İBNÜ’l-İBRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-ibri (22.06.2022).