İbn Marzûk el-Hafid (842/1438)

M. 0000
- A +

Hunecî'nin (646/1249) önemli mantık eserlerinden Mûcez fi'l-Mantık'ın şerhidir.