İbrâhim Hüseyin Hasanî, Hüseyin Hasanî, Unmûdhece'i İbrâhîmiyye

M. 0000
- A +

İbn Sînâ'nın en-Necât adlı eserinin telif tarihi ve yeri henüz bilinmeyen bir şerhidir.