Hüseyin el-Erdebîlî (950/1543), Şerhü'l-Metâli'

M. 1543
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümü konu alan Metâliʿu’l-envâr adlı eseri üzerine hicri 10. yüzyılda yazılmış şerhdir.

Eserin varlığına dair bilgiye "http://abjad.phic-project.org" adlı siteden ulaşılmıştır.

Yazma Nüshaları:

San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial” el-Eskuriyel (el-Üskuriyel/الأسكوريال) nr. 681.