Muizzüddin Muhammed b. Fahreddin Muhammed el-Meşhedî (ö. 12/17. Yy.), Hâşiye alâ Şerhi’l-İşârât li’t-Tûsî

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) tarafından yazılan Halli müşkilâti'l-İşârât/Şerhu'l-İşârât adlı eserin haşiyesidir.

Tahrânî, ez-Zerîa, VI, 112.