Ebû'l-Bekâ el-Cevnpûrî (1084/1673), Âdâbü'l-bâkiyye

M. 1671
- A +

Cürcânî'nin (ö. 816/1414) âdâbü'l-bahs ve münâzarâ konusunu ele aldığı muhtasar risalesinin şerhidir.