Züleyha Birinci

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Şiblî Nu‘mânî
Şiblî Nu‘mânî’yi farklı kılan yönlerden biri kelâm ilmini siyerle ilişkilendirmesidir. “Sîretü’n-nebî” adlı eserinde belirttiğine göre modern dönemde dinin sadece Allah’a iman olduğu şeklinde fikirler ortaya atılmıştır.