Zeynep Kuleli Karaşahan

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

İbn Heysem
İbn Heysem, iyi bir araştırmacıda bulunması gerekli olan üç temel özellik zikreder ve bu özellikleri taşımayan kişinin hakikate ulaşamayacağını savunur: çalışmanın gayesi, hakim bilgiye şüphe ile bakmak, bilgi ile insan doğası arasındaki ilişki...