Zeynep Yıldız Abbasoğlu

Hakkında

Zeynep Yıldız Abbasoğlu, Kanun icracısı ve Türk müziği araştırmacısı. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra (2008), Marmara Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında, “Hasan Kâşânî’nin Kenzü’t-Tuhaf Adlı Eseri” teziyle yüksek lisans (2011), “Herat Musiki Ekolü ve Benai’nin Risale-i Musikisi” teziyle doktora (2015) eğitimini tamamladı. 2017-2018 döneminde Leiden Üniversitesi’nde bir yıl süreyle araştırmacı olarak bulundu. 2018-2019 döneminde Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Anamed)’nde “Music Production in the 14th Century Jalayirid and Timurid Courts: The Life and Legacy of Abd al-Qadir Maraghi” başlıklı projesiyle doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Yurtiçi ve yurtdışındaki konserlerde kanun icracısı olarak yer aldı. Halen Orta Asya ve Ortadoğu’daki müzik kültürünün 11.-15.yy’lardaki yazılı kaynakları ve Osmanlı-Türk müziğinin bu kültürlerle ilişkisi üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Hasan Kâşânî
Hasan Kâşânî hakkında günümüze pek az bilgi ulaşmıştır. Bu mûsikî âlimi hakkındaki tek kaynağımız, Kenzü’t-Tuhaf adlı eseridir. Kendisi eserin besmele kısmında son şiirin on birinci beytinde Kâşân’lı olduğunu belirtmiştir...