Zaliha Erdoğan Peçe

Hakkında

 

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. 2005-2012 yılları arasında uygulamalı minyatür, tezhip ve resim dersleri aldı. 2012 yılında tam burslu olarak girdiği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı yüksek lisans programından 2015 yılında “Nakkaş Osman ve Levnî’ye ait Padişah Portrelerinin Kompozisyon ve Teknik Açıdan Karşılaştırılması” başlıklı tezi ile mezun oldu.  2021 yılında “Osmanlı Minyatürlerinde Kanunî Sultan Süleyman İmgesi” başlıklı tezi ile aynı fakültenin sanatta yeterlik/doktora programını tamamladı. Bu süre zarfında Prof. Dr. Banu Mahir’le birlikte çalışan araştırmacı, Prof. Dr. Zeynep Sayın’dan da sanat kuramı dersleri aldı. Minyatürdeki görme biçimi, barındırdığı imgesel dilin pratikleri üzerine düşünen araştırmacı bu doğrultuda katmanlı minyatür okumaları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda üniversitelerde ve kurumlarda seminerler vermiş, makaleleri yayınlanmıştır. Çeşitli kurumların bünyesi altında yurt içi ve yurt dışında uygulamalı minyatür dersleri vermiş olan Peçe minyatürleri ile de yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi, koleksiyon ve kitap çalışmalarında yer almıştır. 2019 yılından beri “Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”’ minyatür branşında jüri üyeliği yapmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Nakkaş Osman
XVI. yüzyılın ikinci yarısında Topkapı Sarayı nakkaşhânesinde çalışmış, burada baş nakkaşlık görevine kadar yükselmiş olan Nakkaş Osman, tasvir ettiği 600’den fazla minyatür ile Osmanlı klâsik minyatür üslubunun inşasına büyük katkılar sunmuştur.
Matrakçı Nasuh
XVI. yüzyılda muhtelif ilmî ve amelî sahalarda tanınmış bir isim olan Matrakçı Nasuh matematik sahasında, daha çok divan katipleri ve devlet muhasiplerini gözeterek iki Türkçe eser kaleme almıştır
Levnî
Levnî, minyatür sanatına getirmiş olduğu yeniliklerle XVIII. yüzyılın en önemli nakkaşlarından biridir. Minyatür sanatının on sekizinci yüzyıldaki önde gelen temsilcilerinden olan sanatçı aynı zamanda usta bir şairdir.