Vahdettin Işık

Hakkında

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede “II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde Kültürel Yabancılaşma” teziyle yaptı. “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu-Batı Tartışmaları: İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergileri Örneği” başlıklı teziyle doktorasını verdi.

Halen İHÜ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve Enstitü Müdürü olarak çalışmaktadır.

Çağdaş Türk Düşüncesi, Çağdaş İslam Düşüncesinin Meseleleri, Modern Dünyada Din ve Toplum ile İslam Kültürü ve Medeniyeti konularında çok sayıda yayın yaptı.  Aynı alanlarda lisansüstü seviyede ders vermeye devam etmektedir.

Yüzyılın İslamcı mirasının en önemli mecralarından birini oluşturan dergileri dijital bir platformda toplamayı ve kataloglamayı da içeren 1908’den 2008’e İslamcı Dergiler Projesi’ni hazırladı. Halen bu projede danışmanlığını devam ettirmektedir.

Yayınlanmış Kitapları:

1.    Said Halim Paşa-Geleneğin Muhafızı, Değişimin Faili, Edit: Vahdettin Işık, Yunus Şahbaz, Kadim Yayınları, Ankara 2002.

2.    II. Meşrutiyet Dönemi Düşüncesinde Doğu-Batı Algısı: İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergileri Örneği, İbn Haldun Üniversitesi MEDİT Yayınları, İstanbul 2021.

3.    Türk Düşüncesinde İstikamet Arayışı, Mahya Yayınları, İstanbul 2021.

4.    Said Halim Paşa, Bir Islah Düşünürünün Hayatı, Fikirleri ve Eserleri, KeTeBe Yayınları, İstanbul 2021.

5.    Said Halim Paşa Külliyatı-Tıpkı Basım-Çeviriyazı, Haz: Vahdettin IŞIK, KeTeBe Yay., İstanbul 2019.

6.    Asrın Maskeli Vicdanı ve Akif’in Tarihe Tanıklığı, M. Akif Vakfı ve Pendik Belediyesi Ortak Yayını, İstanbul-2017.

7.    İslam Kültür ve Medeniyeti, Komisyonla Ortak Yayın, MEB Yayınları, İ.H.L. 12. Sınıflar İçin Ders Kitabı, Ankara 2015.

8.    1960-1980 Arası İslamcı Dergiler, Toparlanma ve Çeşitlenme, Edit: Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. Enes Sezgin, Nobel Yay., 2015.

9.    Kültürel Yabancılaşma, Kumsaati Yayınları, İst. 2012.

10.Vefatının 75. Yılında Mehmed Akif, Editör: Vahdettin Işık, MEDİT- Zeytinburnu Bld. Ortak Yayını, İstanbul-2011.

11.Şair ve Düşünür Sezai Karakoç, Editör: S. Acar, Vahdettin Işık, Fatih Bel. Yayınları, İst. 2008.

Katkıda bulunduğu maddeler

Hasan el-Turabi
Ulusal Sudan İslami Hareketi (NIF)’nin kurucusudur. Ayrıca Uluslarası Asamble'de 1996-1999 arası görev almıştır. 1999'da kurduğu Ulusal Kongre Partisi'ni ölümüne kadar(2016) yönetmiştir. Çağdaş sorunlar ve İslami Hareket ile ilgili çok sayıda eser yazmıştır.
Said Halim Paşa
Said Halim Paşa, Osmanlı ve İslam medeniyetinin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için kendi medeniyetini adres göstermektedir. Bu yüzden ona göre çözüm İslamlaşmak’tadır. İslamlaşmak ise “İslamiyet’in inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak” uygulanması demektir...
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Âkif’in edebî şahsiyeti ve mücadelesi ile düşünce dünyası arasında tutarlı bir çizgi olduğu söylenebilir. Bu çerçevede Akif’in şiiri de bir mücadele aracı olarak kullandığı görülmektedir. Hayatına istikamet veren İslâmcılık düşüncesi de, Âkif’in şahsında güçlü temsilcilerinden birini bulmuştur...