Ubeydullah Sezikli

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Abdülkâdir Merâgî
Mûsikî ilminde, zamanın hiçbir ustası, onunla boy ölçüşemez ve ondan önde olma iddiasında bulunamazdı...
Kırşehirli Yusuf
Hayatı hakkında bilgi mevcut değildir. Sadece Mevlevî olduğu Farsça bir musikî kitabı yazdığı bunun daha sonra Derviş Harîrî bin Muhammed tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Eserin Orijinali olan Farsçasının nerede olduğu bilinmemektedir...