Turgut Yahşi

Hakkında

Turgut Yahşi, lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler İslam Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı'nda hazırladığı Mufaddal b. Seleme'nin Kitabü'l-Melâhi ve Esmâiha Adlı Eserinin İncelenmesi başlıklı teziyle 2013 senesinde yüksek lisansını savundu. 2018 yılında da yine aynı üniversitede İstanbul ve Kahire Tilavet Tavırlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi isimli Doktora tezini verdi. Dr. Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

İbn Hurdâzbih
Erken dönem İslam coğrafyacılarından olan ve eserleri günümüze ulaşan İbn Hurdâzbih’in İslam coğrafyacılarının ilk temsilcisi olduğu kabul edilmektedir. Bundan dolayı bazı kaynaklarda "İslam coğrafyacılarının babası" olarak sayılmıştır...