Turgay Şafak

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Şebüsterî
Tebriz’in Şebüster kasabasında dünyaya gelmiş ve vefat etmiştir. 1851 yılında yaptırılan türbesindeki mezartaşında 1320 senesinde otuz üç yaşında iken vefat ettiği kaydedilmiştir. Dönemin en önemli şehirlerinden olan Tebriz’de eğitim görmüştür...
Hâfız-ı Şirazî
Lirik tarzda yazdığı gazelleriyle meşhur olan Hâfız-ı Şirazî, şiirlerinde hem insanın ilahi boyutunu hem de beşeri boyutunu mükemmel bir şekilde anlatır. Bu anlamda onun şiirleri tasavvufi-irfani şiirin en fasih örnekleri olarak kabul edilir...
Sa’dî Şirazî
Doğu edebiyatının en meşhur ediplerinden biri olan Sa’dî Şirazî düşüncesini yazmış olduğu iki önemli eserde beyan etmiştir. Her iki eser de eğitici-öğretici ve ahlaki öğretilere yer vermesi ve bunları fasih ve akıcı bir şekilde aktarmış olması ile İslam dünyasının hemen her köşesinde haklı bir üne kavuşmuştur...