Tuba Yıldız

Hakkında

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Suriye’de Muhalif Hareket Olarak İhvan-ı Müslimin” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2018 yılında aynı üniversitede “Cebel-i Lübnan’da Osmanlı Devleti’nin Mezhep Politikası ve Hukuki Uygulamalar (1839-1914)” başlıklı teziyle doktor unvanını elde etti. Geleneğin Hukuku Osmanlının Adaleti: Dürzîler ve Mârûnîler adlı bir kitabı bulunmaktadır. Kimlik-mezhep- siyaset ilişkileri bağlamında Lübnan’daki mezhepsel gruplar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Şekib Arslan
Müslüman dünyanın birlik olması hususuna sıkı sıkıya bağlı olan Şekib Arslan, kendi döneminin en önemli düşünce ve aktivasyonu olan Arap milliyetçiliğinin zayıf halkalarından biri olarak kalmıştır.