Sümeyye Taşdelen

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Belh
Kadim Horasan bölgesinin Merv’den sonra ana vilayetlerinden ikincisi Belh şehridir. Belh, Afganistan-Özbekistan sınırındaki Amu Derya nehrinin 74 km güneyinde bulunan Kûhibaba Dağı’nın eteğinde ve şimdi ona karışmayan Dehas Irmağı’nın üzerinde kurulmuştur...