Sümeyye Parıldar

Hakkında

1980 Ankara doğumludur. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda, ardından ise 2009 yılında Birmingham Üniversitesi’nde Felsefe alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. 2014 yılında Exeter Üniversitesi’nde ‘Intentionality in Mulla Sadra’ başlıklı tezi ile doktor unvanını almıştır. Doktora tezi 2020 yılında yayınlanmıştır. 2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi bölümünde görev yapmakta ve klasik dönemİslam felsefelerinde zihin, varlık ve metod tartışmalarına dair araştırmalarını sürdürmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Mir Damad
Mir Damad, ilimdeki derecesi ve etkisi itibari ile ‘muallim-i sani’ ismi ile de anılmıştır. Şiirlerinde ‘İşrak’ mahlasını kullandığı da kaynaklarda zikredilir. 1543/950 yılında Esterâbâd’da dünyaya gelmiştir. Önemli bir ailenin mensubu olarak iyi bir eğitim almıştır...