Süleyman Güder

Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2016 yılında doktora derecesi alan Güder; din-siyaset ilişkileri dışında dış politika, dünya siyaseti, Latin Amerika siyaseti ve güncel Ortadoğu siyaseti gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Kurtuluş Teolojisi ve Öze Dönüş Hıristiyan ve İslami Perspektifler adlı eseriyle Türkiye Bilimler Akademisi 2021 yılı TÜBA-TESEP Kayda Değer Telif Eser Ödülü alan Güder, halihâzırda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır."

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Batı’nın Meydan Okuması Karşısında İslam Siyaset Düşüncesinde “Arayış” Çabaları
GirişXIX. ve XX. yüzyıllar dünya tarihinde her açıdan en yoğun tartışmaların ve gelişmelerin yaşandığı dönem olarak bilinmektedir. Sanattan bilime, iktisattan siyasete, kelâma ve felsefeye kadar birçok alandaki ...
Seyyid Kutub
Mısırlı müfessir ve çağdaş İslâm mütefekkiri olan Seyyid Kutub, geleneksel İslam anlayışına karşı sahih ve gerçek İslam çizgisini savundu ve hurafeleri şiddetle eleştirdi. Ona göre, İslam şeriatına uygun bir hukuk ve siyasi-iktisadi-içtimai bir düzen oluşturulmalıdır...