Şükrü Özen

Hakkında

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde lisans (1986), yüksek lisans (1988) ve doktorasını (1995) tamamladı. Modern eğitimi yanında muhtelif hocalardan Arapça ve İslâmî ilimler alanlarında dersler aldı. Araştırma için İngiltere (1990) ve misafir araştırmacı olarak Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (2006-2007) bulundu. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı olarak çalıştı (1996-2011). Yalova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2014). Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi (2009), 29 Mayıs Üniversitesi (2012-2019), İbn Haldun Üniversitesi (2019-2020) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında İslâmî ilimler alanlarında dersler ve seminerler verdi. Halen İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesidir.

Yurt içinde ve yurtdışında (ABD, Almanya, İspanya, Malezya ve Pakistan’da) düzenlen çeşitli konferanslarda tebliğler sundu. Muhtelif ansiklopedilerde maddeleri; dergilerde ve derleme kitaplarda çok sayıda makalesi yayımlandı.

Başlıca ilgi alanları arasında özellikle İmam Mâtürîdî'ye ilgiyle Maveraünnehir Hanefî ilim geleneği, Osmanlı hukuk düşüncesi ve uygulaması, fetva literatürü, İslâmî dil ilimleri ve diyalektik (hilâf ve cedel) sayılabilir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler