Şükran Fazlıoğlu

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Molla Lütfi
Molla Lütfi aklî ve naklî ilimlerde eser vermiş çok yönlü bir alimdir. Kaynaklar, onun cesaretli ve derin bir alim olup, ince bir zekâya, nükteci, eleştirici bir yapıya sahip bulunduğuna, tıp konusunda İbn Sina’nın Kanûn ’una bakmaya gerek duymayacak kadar ilmî bir kudrete haiz olduğuna işaret etmektedirler...