Sıracettin Aslan

Hakkında

1982 yılında Diyarbakır’da doğdu. Lisans eğitimini 2008 yılında Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç danışmanlığında 2014 yılında bitirdi. Tez konusu: “Günümüz Bilim Felsefesi Bağlamında İslam Bilim Tartışmaları: Syed Muhammad Naquib al-Attas Örneği”. Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Mehmet Günenç nezaretinde 2020 yılında tamamladı. Doktora tez konusu, “İslam Bilim Geleneğinde Fizik Biliminin Teşekkülü: 1X.-XI YY”.

Aslan, akademik hayatına, 2010 senesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde başladı; 2013-2017 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde devam etti ve daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi’ne geri döndü.

Halen aynı üniversitede Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam eder. Akademik ilgi alanları arasında bilim felsefesi ve tarihi, bilgi felsefesi, ilkçağ felsefesi, çağdaş İslam düşüncesi gibi konular yer alır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Seyyid Muhammed Nakib el-Attas
Nakib el-Attas çalışmalarında epistemolojiden ontolojiye, edebten te’dibe, fizikten (bilimden) metafiziğe (tasavvufa) kadar birçok konuda görüşlerini beyan etmekte ve bu görüşlerini birbiriyle bütünlüklü ve tamamlayıcı olabilecek şekilde serdetmektedir...
İsmail Râcî Fârukî
İsmail Râcî Fârukî yakın tarihte İslam ümmetinin yetiştirdiği, çağdaş İslam bilim cemaatinin düşünce ve aksiyon üreten ender mütefekkirlerindendir...