Sezgin Elmalı

Hakkında

1999’da Fatih Davut Paşa Lisesi’nden, 2003’te Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu. Sonrasında dinî ilimlerle meşgul olmaya başladı. 2012’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013’te Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2016’da “Molla Hayâlî’nin Kelâmî Görüşleri (Şerhu’l-Kasîdeti’n-Nûniyye Bağlamında)” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmasına Marmara Üniversitesi’nde devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Molla Hayâlî
Molla Hayâlî’nin ilmî silsilesi Hızır Bey, Molla Yegân ve Molla Fenârî üzerinden Fahreddin er-Râzî’ye ulaşır. Fıkıh usûlü, tefsir ve dil bilimlerine dair şerh ve hâşiyeleri olsa da daha çok kelâmcı yönüyle meşhur olmuştur. Râzî sonrası, felsefeyle iç içe geçmiş kelâm tarzı eserlerinde kendini gösterir.
Hızır Bey
Fahreddin Razi ve takipçilerinin oluşturdukları felsefi birikimin takipçisi olan Hızır Bey, Hocazade Muslihuddin, Hayali Ahmed Efendi, Muslihuddin Kastalani (Kesteli), Alaeddin Arabi, Hocazade, Hatibzade, Muarrifzade gibi önemli Osmanlı bilginlerinin hocasıdır...