Selman Benlioğlu

Hakkında

1986’da Bursa’da doğdu. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümün­den 2009’da mezun oldu.  Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi’nde doktora yaptı. İlk mûsikî çalışmalarına küçük yaşlardan itibaren babası İbrahim Benlioğlu ile başladı. Daha sonra Ahmed Şahin’den ney ve dinî mûsikî meşk etti. Özer Özel ile tanbur ve nazariyat çalıştı. Sad­reddin Özçimi’den ney tavrı hususunda istifade etti. Yalova Üniver­sitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Saray ve Mûsikî: III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Mûsikînin Himayesi (2018) çalışması kitap olarak neşredilmiştir. Osmanlı/Türk müziği tarihi ve geleneği, müzik patronajı ve Mevlid icrâsı gibi konular üzerinde çalışmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Lâdikli Mehmet Çelebi
Lâdikli Mehmed Çelebi nazarî mûsikî çalışmaları açısından zengin bir dönem olan XV. yüzyılda yaşamış olup, Abdülkâdir Merâgî (ö. 1435), Ahmedoğlu Şükrullah, Fethullah Şirvânî (ö. 1486), Alişah b. Büke (ö. 1500) ve Hızır b. Abdullah gibi önemli nazariyâtçılarla çağdaştır.