Saffet Köse

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Ebû Zehre
Muhammed Ebû Zehre İslami disiplinlerin birçoğunda ders okutmuş, lisansüstü tezler yönetmiş, kitaplar ve makaleler yazmış, konferanslar vermiş ve bu faaliyetlerinde de görüşlerine yer vermiş, fikirlerini cesur bir şekilde savunmuştur.
Mustafa Ahmed Zerkā
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’, din olarak İslam’ın fert ve toplumu ıslah için üç ana hedefinin bulunduğu tespitinde bulunur.