Ömer Ergül

Hakkında

Lisans Eğitimini 2014 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu’l-Kasîdeti’n-Nûniyye Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi” isimli tezi ile 2017 yılında yüksek lisansını bitirdi. 2017 yılında aynı birimde başladığı Doktora sürecine “Şemseddin Semerkandî’de Nefs Teorisi” başlıklı tezi ile devam etmektedir. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamını sürdürmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Dâvûd-ı Karsi
Doğum tarihi bilinmeyen Davud-ı Karsi, doğum yeri olan Kars'ta Çolak Abdullah Efendi'den ders aldı. Sonrasında İstanbul'a geldi. 1169/1756’de Birgi'de vefat eden Davud-ı Karsi'nin pek çok esere yazdığı şerh ve haşiye türünden eseri bulunmaktadır...