Okan Kadir Yılmaz

Hakkında

Okan Kadir Yılmaz, Lisans eğitimini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda hazırladığı “İlk Tedvin Döneminde Hanefi Mezhebi Literatürünün Kayıp Eserleri” başlıklı teziyle 2017 yılında yüksek lisansını savundu.  Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde fıkıh alanında doktora eğitimini sürdürmekte ve TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı olarak çalışmaktadır. Çalışma ve ilgi alanları içerisinde Hanefi fıkhı, İslam hukuk tarihi ve fıkıh usulü gibi konular bulunmaktadır.

 

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Ebû Yûsuf
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi Ebû Yusuf, Hanefî mezhebinin ikinci imamıdır...
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebelerinden. Eserleriyle Hanefî mezhebinin görüşlerini kayıt altına alınmasında oldukça önemli bir rol üstlenmiştir.
İsa b. Eban
Îsâ b. Ebân’ın Hanefi mezhebine yaptığı en önemli katkı usul-i fıkıh alanında olmuştur. Özellikle mezhebin hadis usulüne ilişkin görüşlerini Süfyân b. Sehtân’dan (Sehbân) sonra ilk defa ilmî olarak temellendiren ismin Îsâ b. Ebân olduğu söylenmiştir.